GAWP 2020 ಹಂತ- 1

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಿ

ಭೂಗೋಳ ಐಚ್ಛಿಕ ಉತ್ತರ ಬರವಣಿಗೆ

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


GAWP 202 ಹಂತ- 1 ಗಾಗಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಓದಿ


ದಿನ -41 ರಿಂದ ಸಾರಾಂಶ / ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಯಾ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.


ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಲೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ 8.30 pm ನಿಂದ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

DAY-1DAY-21DAY-41DAY-61DAY-81
DAY-2DAY-22DAY-42DAY-62DAY-82
DAY-3DAY-23DAY-43DAY-63DAY-83
DAY-4DAY-24DAY-44DAY-64DAY-84
DAY-5DAY-25DAY-45DAY-65DAY-85
DAY-6DAY-26DAY-46DAY-66DAY-86
DAY-7DAY-27DAY-47DAY-67DAY-87
DAY-8DAY-28DAY-48DAY-68DAY-88
DAY-9DAY-29DAY-49DAY-69DAY-89
DAY-10DAY-30DAY-50DAY-70DAY-90
DAY-11DAY-31DAY-51DAY-71DAY-91
DAY-12DAY-32DAY-52DAY-72DAY-92
DAY-13DAY-33DAY-53DAY-73DAY-93
DAY-14DAY-34DAY-54DAY-74DAY-94
DAY-15DAY-35DAY-55DAY-75DAY-95
DAY-16DAY-36DAY-56DAY-76
DAY-17DAY-37DAY-57DAY-77
DAY-18DAY-38DAY-58DAY-78
DAY-19DAY-39DAY-59DAY-79
DAY-20DAY-40DAY-60DAY-80